Gizlilik Politikası / Kullanım Koşulları

 

Öncelikle bilgilerinizi bizlerle paylaşmak konusunda gösterdiğiniz
güven için sonsuz teşekkürler.
Bu bilgiler sadece sizlere daha iyi hizmet edebilmek ve
sunmakta olduğumuz
hizmetin kalitesini yükseltmek için toplanmaktadır.
Bu beyan, ilgili bilgilerin yönetilmesinde gözettiğimiz ilkelere dair açıklamalar içermektedir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş
ve bunlara uymayı kabul ve tahüt etmiş sayılacağınızı da hatırlatmak isteriz.

The Aksesuar,
üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için, üye olurken bazı kişisel bilgilerinizi talep etmektedir.
Toplanan bu bilgileri kullanıcının bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla hiçbir zaman paylaşmaz.

Gerekli gördüğünde;
kullanıcıların kişisel bilgileri dışında kalan istatistik (ziyaretçi istatistiği, üyelerin yaşa veya cinsiyete göre dağılımı vb.) bilgilerini
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına iş ortaklarıyla paylaşabilir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde
ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlard
a resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere
sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması
ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir.

The Aksesuar
e-bülten listesinden ayrılmak istiyorsanız,
e-bültenin en alt bölümünde bulunan “ Listeden ayrılmak için tıklayınız ” linkine tıklayabilirsiniz.

 • Üyelik ve sipariş işlemleri gerçekleşmesi sırasında girilen bilgiler SSL güvenlik sistemiyle korunmaktadır.
  Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sunucularımızda tutulmamaktadır. Bilgileriniz üçüncü şahısların erişiminden ve müdahalesinden korunmaktadır.
  Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir.
 • SSL, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir ve uluslararası bir standarttır.
  İşlemler süresince güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan ilki tarayıcınızın alt satırında bulunan anahtar veya kilit simgesidir.
  Buna ek olarak işlem sırasında sayfa adresinin başındaki http:// bağlantısı, https:// olarak değişir.
 • KULLANIM KOŞULLARI
 • Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar The Aksesuar firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 
  İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

  1. SORUMLULUKLAR
 • a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
 • b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
 • d.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
 • 2.  Fikri Mülkiyet Hakları
  2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  3. Gizli Bilgi3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  4. Kayıt ve Güvenlik Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
  5. Mücbir Sebep
  Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
  6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
  7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
  Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.